Bölmə baxışı

Bölməsiz

Bölməsiz Haqqında yazılanlar

“OdƏrlər” – TARİXDƏN GƏLƏCƏYƏ SƏSLƏNİŞ

esas

Şəmil Sadiq əksər filoloqlar kimi hələ tələbəlik illərindən bədii yaradıcılıqla məşğul olmuş, şeirlər yazmaqla yoldaşları arasında seçilmişdir. O, 1996-cı ildən üzü bəri yaradıcılığını püxtələşdirir, durmadan üzərində çalışırdı. 2006-cı ildə o, mənə “Qana qan qarışdı” kitabını korrektə üçün təqdim edəndə anladım ki, bədii yaradıcılıq Şəmil üçün əyləncə, rahatlıq, özünü ifadə, digərlərindən fərqlənmək üçün vasitə deyil, ciddi bir fəaliyyət sahəsidir. O zaman həmin kitabı diqqətlə oxudum, fikirlərimi bildirdim, məsləhətlərimi verdim. Kitabdakı bir əsər “Dədə Qorqud” dastanının motivləri əsasında qələmə alınan “Qana qan qarışdı” dramı nəzərimi daha çox cəlb etmişdi. Davamına bax

Bölməsiz Haqqında yazılanlar

Filoloq Şəmil Sadiqin əsəri dil və üslub baxımından tənqid edildi

Məhbubə-Uğursoyy-311gxdqcuiivpgnruetq8a

Şəmil Sadiq ismi gələndə beynimə tələbəlikdən əvvəl və sonrası gəlir. Yaşıl bir kitab idi, arxa hissəsində Şəmil müəllimin şəkli və haqqında məlumat vardı. Onda öz özümə demişdim ki, gör necə şanslı adamdır, bütün şagirdlər onun kitabını oxuyub, tələbə adını qazanırlar. Universitetə daxil oldum. Gördüm ki, burada da onu oxuyurlar. Hətta, bir dəfə ona dərs deyən müəllim zarafatyana deyib ki, mənim tələbəmin yazdıqlarını onun müəlliminəmi qaytarırsınız? Davamına bax