Bədii yaradıcılıq Şeir

Gəl burda gör nə istərsən

 

Gəl burda gör puldan doğan alçaqlığın dəm çağların,
Gəl burda gör sonsuz qalan bir ananın göz yaşların.
Gəl burda gör gündən solan bir canlının son yarpağın.
Gəl burda gör gün görməyən bir canlının sən ah-vayın.
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.

Gəl, gəl də gör yalqız qalan bir aşiqin ruhsuz canın,
Gəl, gəl də gör vicdan satan bir insanın nursuz anın,
Gəl, gəl də gör “mərhəmətin” vicdan alan bir insanın,
Gəl, gəl də gör cənnət satan bir mollanın hədyanların,
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.

Gəl burda gör bir insanın tısbağadan zövq aldığın,
Gəl burda gör bir oğulun can atadan söz aldığın,
Gəl burda gör bir qardaşın qardaşından öc aldığın,
Gəl burda gör torpaq satan “igidlərin” saz çaldığın.
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.

Gəl sən də bil tarixlərin böhtan deyib, şər yazdığın,
Gəl sən də bil Qabillərin qardaş vurub,yer qazdığın,
Gəl sən də bil dahilərin şəhvət üçün yol azdığın,
Gəl sən də bil bir dilbərin sərvət üçün can satdığın,
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.

Gəl, gör bu yer sən olduğun bir dünyadır, ağlar, gözəl,
Gəl, gör bu yer çoxdan qalıb, sönmüş bizim sonlar əzəl.
Gəl, gör bu yer cənnət deyil, dərddən yazar Sadiq qəzəl.
Gəl, gör bu yer bir yer ki, bil, etmiş gülün ömrün xəzəl.
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.

Oxşar yazılar